Actualidadno categoriaRelatos

Tan sols qui ha segut esclau pot convertir-se en tirà / Tan solo quien ha sido esclavo puede convertirse en tirano. Por Manel Costa

“Em produeix un tremend fàstic la presència d’eixos éssers que, deixats de la mà del seu déu, recullen humilment allò que altres tiren.

Deduïsc que aquests homes tenen un ‘paper’ concret a representar en aquesta vida i seria injust que per falsos drets o remordiments ficticis els traguérem de la misèria. 

Pense que estan ací perquè produïsquen repulsió, aflicció, remordiment i altres bajanades per l’estil (en poques paraules, necessitem aquest espectacle per a reconfortar-nos amb les nostres almoines), però, sobretot, perquè en un moment donat (d’inseguretat i petitesa) puguem aixafar-los amb facilitat, sense a penes oposició i… per què no dir-ho?, amb cínica satisfacció de poder i (aparent) superioritat. En conseqüència, estan per això, per a ser útils als altres éssers encimbellats.

Una administració correcta i eficient ens atorgaria a cada ciutadà lliure un ésser menyspreable amb qui dipositar la nostra penitència i ira. Amb aquests subciutadans ens podríem encruelir sempre que ens donara la gana, serien com els dipòsits on es llança tota la maldat acumulada. Tot això podria aplicar-se també a nivell de nacions; pense que seria un gran encert per a tots. La pau (menys en un punt de la Terra, naturalment) tornaria a renàixer.

Crec que, tan prompte com aconseguisca eixir del meu estrat, de la meua baixa categoria en què em trobe, tractaré, per tots els mitjans, de posar en pràctica tot el que he dit.”

P.D. L’escriptor no es fa responsable de les opinions d’aquest fill de puta.

Salvador Dalí, Mercado de esclavos con busto invisible de Voltaire, 1940

«Me produce un tremendo asco la presencia de esos seres que, dejados de la mano de su dios, recogen humildemente lo que otros tiran.

Deduzco que estos hombres tienen un ‘papel’ concreto a representar en esta vida y sería injusto que por falsos derechos o remordimientos ficticios los sacáramos de la miseria.

Pienso que están aquí para que provoquen repulsión, aflicción, remordimiento y otras tonterías por el estilo (en pocas palabras, necesitamos este espectáculo para reconfortarnos con nuestras limosnas), pero, sobre todo, porque en un momento dado (de inseguridad y pequeñez) podamos aplastarlos con facilidad, sin apenas oposición y… ¿por qué no decirlo?, con cínica satisfacción de poder y (aparente) superioridad. En consecuencia, están por ello, para ser útiles a los demás seres superiores.

Una administración correcta y eficiente nos otorgaría a cada ciudadano libre un ser despreciable con quien depositar nuestra penitencia e ira. Con estos subciudadanos nos podríamos cebar siempre que nos diera la gana, serían como los depósitos donde se lanza toda la maldad acumulada. Todo esto podría aplicarse también a nivel de naciones; pienso que sería un gran acierto para todos. La paz (menos en un punto de la Tierra, naturalmente) volvería a renacer.

Creo que, tan pronto como consiga salir de mi estrato, de mi baja categoría en la que me encuentro, trataré, por todos los medios, de poner en práctica todo lo que he dicho.»

P.D. El escritor no se hace responsable de las opiniones de este hijo de puta.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *