Hi ha coses i coses / Hay cosas y cosas. Por Manel Costa

En aquests moments sóc un cec que necessita ser conduït. No puc plorar perquè els meus ulls estan endurits, secs, per quelcom que no comprenc ni sent. Desitjaria plorar fins a la infinitud, desitjaria ésser llàgrima per a relliscar eternament per la teua galta. Amb tot, m’és impossible fer-ho.

No entenc el que em passa; tal vegada és que no desitge entendre-ho, o tal vegada és que no puc fer-ho, en tot cas els efectes són devastadors. Em sent enfonsat, tan sols em falta una petita ajuda, únicament un pensament subtil i feble i cauré en el més profund de la desgràcia. En certa manera ho desitge, perquè perdura en mi el fàstic, el rebuig envers mi mateix, no em suporte! Si poguera pensar tan sols un instant amb un altre cervell. Mirar-me uns segons des de fora i bolcar, en eixos moments, tot l’odi que aixoplugue.

Aquesta música que m’envolta no aconsegueix, malgrat el seu esforç, entrar en mi. És possible que em condicione quelcom, no ho sé, però en eixe cas ho faria per a multiplicar la meua tragèdia.

Et necessite més que mai, però no és una necessitat momentània, passatgera, no, és eterna, més enllà de les nostres vides, de la nostra pròpia existència, malgrat que a canvi no et donaré res. És més, coneixent el meu terrible egoisme, et xuclaré part de la teua vida.

Vull tindre un milió d’eternitats per a omplir-les de solitud i penediment, per a plorar la nostra relació, el meu fracàs i alhora el teu encimbellament com a ésser.

Així i tot, quan cerque cargols de biblioteca, eixos que quan es troben amb una rosca li reciten “El romancer gitano”, mai puc trobar-los!

Lovis Corinth, Sansón ciego, 1912

En estos momentos soy un ciego que necesita ser conducido. No puedo llorar porque mis ojos están endurecidos, secos, por algo que no comprendo ni siento. Desearía llorar hasta la infinitud, desearía ser lágrima para resbalar eternamente por tu mejilla. Con todo, me es imposible hacerlo.

No entiendo lo que me pasa; tal vez es que no desee entenderlo, o tal vez es que no puedo hacerlo, en todo caso los efectos son devastadores. Me siendo hundido, tan sólo me falta una pequeña ayuda, únicamente un pensamiento sutil y débil para caer en lo más profundo de la desgracia. En cierto modo lo deseo, porque perdura en mí el asco, el rechazo hacia mí mismo, ¡no me soporto! Si pudiera pensar siquiera un instante con otro cerebro. Mirarme unos segundos desde fuera y volcar, en esos momentos, todo el odio que cobijo.

Esta música que me rodea no consigue, a pesar de su esfuerzo, entrar en mí. Es posible que me condicione algo, no sé, pero en ese caso lo haría para multiplicar mi tragedia.

Te necesito más que nunca, pero no es una necesidad momentánea, pasajera, no, es eterna, más allá de nuestras vidas, de nuestra propia existencia, a pesar de que a cambio no te daré nada. Es más, conociendo mi terrible egoísmo, te absorberé parte de tu vida.

Quiero tener un millón de eternidades para llenarlas de soledad y arrepentimiento, para llorar nuestra relación, mi fracaso al tiempo que tu encumbramiento como ser.

¡Aún así, cuando busco tornillos de biblioteca, de esos que cuando encuentran una tuerca les recitan, de corrido, “El romancero gitano”,  nunca puedo encontrarlos!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *