L’home espill / El hombre espejo

Sóc el típic “home espill”. No sé si aquesta manera de ser és una qualitat o un defecte, si és positiva o, per contra, incideix negativament en el meu desenvolupament com a ésser.

Al marge dels efectes que cause aquesta virtut o imperfecció, la veritat és que em sent tremendament inquiet i vacil·lant. Pot ser que l’única missió que tinc en aquesta vida siga actuar com “home espill”, fet que comportaria una funció estrictament adreçada al proïsme, deixant a un costat el meu propi interés, encara que, tal vegada, eixe interés estiga determinat i dirigit, des d’un principi, als altres. Pense, en poques paraules, que existeix la possibilitat de quedar totalment despersonalitzat.

Sóc l’amic ideal per els desventurats i desprotegits de la fortuna. Quan algun d’aquests individus està davant de mi, la meua transformació és immediata, fins a adoptar una imatge mental i física el més propera a la seua. El geperut s’alegra de veure un altre geperut, l’imbècil de riure’s d’un altre imbècil, el cec de sentir la desgràcia compartida, el botijós d’escoltar paraules farfalloses en una altra veu, el pobre de compadir al pobre captaire, etcètera. Cadascun d’ells em veu tal com és ell. D’aquesta manera naix immediatament una corrent d’empatia, d’amistat i de confiança difícil de trencar.

Per contra, quan em trobe davant un home ben format, simpàtic, divertit, ben plantat, intel·ligent, admirat, ric i encimbellat, davant d’un ésser amb unes metes materials i espirituals aconseguides, veuen en mi un rival, un competidor, i de sobte un rebuig mutu naix amb prestesa entre ambdós. L’odi, fent una el·lipse (per no mostrar la seua vertadera cara), curiosament, ens uneix perquè considerem que així serem més forts.

En comptades ocasions he intentat reflectir una imatge contraria a la que rebia, però el resultat ha estat desastrós. En el primer cas l’enveja es va apoderar de seguida del subjecte oposat a mi i en el segon, el menyspreu aparegué com un llamp. En qualsevol cas, sempre sóc jo el que s’afona fins que no puc alenar.

René Magritte, La reproducción prohibida, 1937

Soy el típico «hombre espejo». No sé si esta manera de ser es una cualidad o un defecto; si es positiva o, por el contrario, incide negativamente en mi desarrollo como ser.

Al margen de los efectos que cause esta virtud o imperfección, la verdad es que me siento tremendamente inquieto y vacilante. Puede que la única misión que tenga en esta vida sea actuar como «hombre espejo», lo que conllevaría una función estrictamente dirigida al prójimo, dejando a un lado mi propio interés; aunque, tal vez, ese interés esté determinado y dirigido, desde un principio, a los demás. Pienso, en pocas palabras, que existe la posibilidad de quedar totalmente despersonalizado.

Soy el amigo ideal para los desventurados y desprotegidos de la fortuna. Cuando alguno de estos individuos está delante de mí, mi transformación es inmediata, hasta adoptar una imagen mental y física lo más cercana a la suya. El jorobado se alegra de ver otro jorobado; el imbécil de reírse de otro imbécil; el ciego de sentir la desgracia compartida; el tartamudo de escuchar palabras entrecortadas en otra voz; el pobre de compadecer al pobre mendigo, etcétera. Cada uno de ellos me ve tal como es él. De esta manera nace inmediatamente una corriente de empatía, de amistad y de confianza difícil de romper.

Por el contrario, cuando me encuentro ante un hombre bien formado, simpático, divertido, apuesto, inteligente, admirado, rico y encumbrado; ante un ser con unas metas materiales y espirituales conseguidas, ven en mí un rival, un competidor, y de repente un rechazo mutuo nace con presteza entre ambos. El odio, haciendo una elipse (por no mostrar su verdadera cara), curiosamente, nos une porque consideramos que así seremos más fuertes.

En contadas ocasiones he intentado reflejar una imagen contraria a la que recibía, pero el resultado ha sido desastroso. En el primer caso la envidia se apoderó enseguida del sujeto opuesto a mí y en el segundo, el desprecio apareció como un rayo. En cualquier caso, siempre soy yo el que se hunde hasta que ya no puedo respirar.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *