Fracassos / Fracasos. Por Manel Costa

Almenys sóc l’únic amo dels meus fracassos. Tan sols d’ells puc vanagloriar-me, ja que tot i ser una cosa negativa, fa que em senta posseïdor de quelcom totalment inabastable per a la resta. És el primer títol que puc penjar a la paret de la meua estima: “EXPERT EN FRACASSOS!” (Entenc, naturalment, els que de mi es desprenen, ja que no intente, és obvi, ser un expert en fracassos aliens, encara que, aquests i les seues circumstàncies i conseqüències, són ben similars als meus possibles fracassos).

Subtilment les riuades costumistes m’han impel·lit a assolir els meus fracassos, sense deixar temps ni llocs als meus èxits com ésser, senzillament perquè eixos èxits no ho eren per aquesta mena d’éssers lacais de mimetismes ximples i duplicats fins a l’eternitat; ells (i jo, en el major dels casos, per haver seguit les seues arteres instruccions) m’han abocat al fracàs continu.  

Molts han tractat d’eixir-se’n d’eixos corrents, no comptar per èxits els seus intents, però, i encara així, si algú ho aconseguia, el problema reciclava, és a dir, tornava a començar de nou, perquè immediatament era acompanyat d’una plèiade d’admiradors, provocant, tot seguit, altres “fracassos” semblants als originaris.

Davant d’aquest espectacle he optat per la recerca del camí desconegut i, presumptivament, intransitable del gambirol mental impossible de repetir-lo dues vegades,  d’un canvi intern sencer i absolut, en que oblide per complet el meu raonament, i el deixe abandonat en el desguàs. Malgrat tot, el fracàs, com si fóra la meua segona pell, s’adhereix cada vegada més a la meua essència fins que aconseguísc ésser jo mateix, i no em deixarà tranquil fins que accepte el meu lloc i funció en l’engranatge circular i definitiu.

Així porte uns quants anys, però no hi ha manera d’assolir l’1,90 m. d’alçada.

René Magritte, Le fils de l’home, 1964

Al menos soy el único dueño de mis fracasos. Tan sólo de ellos puedo vanagloriarme, ya que a pesar de ser algo negativo, hace que me sienta poseedor de algo totalmente inalcanzable para el resto. Es el primer título que puedo colgar en la pared de mi casa: “¡EXPERTO EN FRACASOS!” (entiendo, naturalmente, los que de mí se desprenden, ya que no intento, es obvio, ser un experto en fracasos ajenos, aunque, estos y sus circunstancias y consecuencias, sean bien similares a mis posibles fracasos).

Sutilmente las riadas costumbristas me han impelido a alcanzar mis fracasos, sin dejar tiempos ni lugares a mis logros como ser; sencillamente porque esos éxitos no lo eran para este tipo de seres lacayos de mimetismos tontos y duplicados hasta la eternidad; ellos (y yo, en la mayoría de los casos, por haber seguido sus arteras instrucciones) me han abocado al fracaso continuo.

Muchos han tratado de salirse de esas corrientes, no contar por éxitos sus intentos; sin embargo, y aun así, si alguien lo conseguía, el problema reciclaba, es decir, volvía a empezar de nuevo, porque inmediatamente era acompañado de una pléyade de admiradores, provocando, a continuación, otros “fracasos” semejantes a los originarios.

Ante este espectáculo he optado por la búsqueda del camino desconocido y, presuntamente, intransitable de la cabriola mental imposible de repetir dos veces; de un cambio interno entero y absoluto, en el que olvide por completo mi razón, y la deje abandonada en un desagüe. Sin embargo, el fracaso, como si fuera mi segunda piel, se adhiere cada vez más a mi esencia hasta que consigue ser yo mismo: y no me dejará tranquilo hasta que acepte mi lugar y función en el engranaje circular y definitivo.

Así llevo varios años, pero no hay manera de alcanzar el 1,90 m. de estatura.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *