Aquell / Aquel. Por Manel Costa

He sembrat de petjades els camins estèrils. He intentat conéixer-me a través de les coses més insignificants, mirant-me en l’espill del món. Estic cansat i pràcticament estic al principi del principi. M’he imposat una meta que no conec. El meu peregrinatge pot estar prop del final, encara que el fi puga ser alhora un principi. Potser el començament i el final siguen la mateixa cosa: és a dir, jo.

Els camins, tan plens de gentussa, estan buits d’idees. La meua idea m’ompli poc, potser és que no en tinga, tal vegada siga un més entre aquesta multitud amansida.

Mirant al meu voltant veig el temps fer-me ganyotes, es burla i es riu de la meua desesperació. No li faig cas, seguisc el meu camí, que és el de tots, encara que sol, sense companyia. Tal vegada necessite algú que em guie, però… a on? Estic al principi del no-res i m’agrada. Encara que necessite un rumb. La soledat oblidada és més soledat.

La meua ment viatja més de pressa que les meus cames, també més veloç que la meua ploma, més lleugera que la meua llengua. La meua ment i el meu cos, són dos. El meu ideal és sentir-me un dins de mi mateix i no ho aconseguisc. 

He conegut molta gent per fora i cap per dins. I això em fa llàstima, em venç. La desil·lusió és companya del fracàs, i jo, a cada moment, renove els meus pensaments, bons o dolents, fins que aquests es converteixen en aquells. És possible que el camí recorregut haja estat jo. No m’he mogut del lloc i estic cansat. Segurament estic al principi… tanmateix la meta, el final, està ací i, malgrat això, se m’escapa. Còrrec tan poc! És veritat que l’eternitat és el demà i l’ahir? El present senzillament és el llindar que separa els dos temps? He de situar-me a un costat, però… a quin? Estic sol.

És neci voler continuar un camí sense saber des d’on parteixes. Quan desconeixes una cosa, la preguntes. Jo, em desconec, em pregunte, plore, estic tan sol.

La meua vida és el meu camí, sóc principi i fi de mi mateix. Davant la possibilitat d’ésser jo el tot i el no-res, l’esquerra i la dreta, el buit i el ple, la ment i el cos… m’afone.

Em cague en l’hòstia! Uix! quin fàstic de persona! Jo, jo, jo, jo. ¡Em cague en tu i en la mare que t’ha parit, cabró!

Retrato de Immanuel Kant

He sembrado de huellas los caminos estériles. He intentado conocerme a través de las cosas más insignificantes, mirándome en el espejo del mundo. Estoy cansado y prácticamente estoy al principio del principio. Me he impuesto una meta que no conozco. Mi peregrinaje puede estar cerca del final, aunque el fin pueda ser a la vez un principio. Quizás el comienzo y el final sean la misma cosa: es decir, yo.

Los caminos, tan llenos de gentuza, están vacíos de ideas. Mi idea me llena poco, quizás es que no tenga, tal vez sea uno más entre esta multitud amansada.

Mirando a mi alrededor veo el tiempo hacerme muecas, se burla y se ríe de mi desesperación. No le hago caso, sigo mi camino, que es el de todos, aunque solo, sin compañía. Tal vez necesite alguien que me guíe, pero… ¿dónde? Estoy al principio de la nada y me gusta. Aunque necesite un rumbo. La soledad olvidada es más soledad.

Mi mente viaja más deprisa que mis piernas, también más veloz que mi pluma, más ligera que mi lengua. Mi mente y mi cuerpo, son dos. Mi ideal es sentirme uno dentro de mí mismo y no lo consigo.

He conocido a mucha gente por fuera y a nadie por dentro. Y eso me da lástima, me vence. La desilusión es compañera del fracaso, y yo, en cada momento, renuevo mis pensamientos, buenos o malos, hasta que éstos se convierten en aquellos. Es posible que el camino recorrido haya sido yo. No me he movido del sitio y estoy cansado. Seguramente estoy al principio… sin embargo la meta, el final, está aquí y, no obstante, se me escapa. ¡Corro tan poco! ¿Es verdad que la eternidad es el mañana y el ayer? ¿El presente sencillamente es el umbral que separa los dos tiempos? Tengo que situarme en un lado, pero… ¿en cuál? Estoy solo.

Es necio querer continuar un camino sin saber desde donde partes. Cuando desconoces algo, lo preguntas. Yo, me desconozco, me pregunto, lloro, estoy tan solo.

Mi vida es mi camino, soy principio y fin de mí mismo. Ante la posibilidad de ser yo el todo y la nada, la izquierda y la derecha, el vacío y el lleno, la mente y el cuerpo… me hundo.

¡Me cago en la hostia! ¡Joder, qué asco de persona! Yo, yo, yo, yo. ¡Me cago en ti y en tu puta madre, cabrón! 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *